Shipping & Payment


SHIPPING 

PAYMENT


164155573315


7000775894

**Sila beritahu kami sekiranya anda telah membuat pembayaran.

** Bukti pembayaran hendaklah disertakan sekali

**Sertakan juga nama, alamat, nombor telefon anda untuk tujuan pengeposan.

**Mohon beri alamat yang lengkap. Kegagalan anda memberikan alamat yang lengkap bukanlah tanggungjawab kami sekiranya barang tersebut tidak sampai kepada anda.


WHATSAPP / TELEGRAM KAMI
013 884 4330


Manager,
Liza Izara


No comments:

Post a Comment